Borek

 nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 446 ha

počet trvale žijících obyvatel – 20

 

... a něco o obci:

Ves založená 4 km od Stráže, v písemných pramenech je prvně zmiňována roku 1379. V 16. století tvořil Borek se sousední vsí Dehetnou a Dubcem malý statek. V r. 1654 byl zmiňován chudičký statek v pusté vsi Borek, jehož vlastníkem byl Purkart Merklínský z Merklína. Roku 1732 pak Borek připojený již předtím k Bernarticím připadl borskému panství. V roce 1938 měl Borek i s osadou Valcha 49 usedlostí a 234 obyvatel. V květnu 1945 při obléhání Borku americkou armádou bylo vypáleno 7 domů. V roce 1953 pak vyhořel starý panský dvůr a zakrátko poté byl zbořen. Tyto ničivé zásahy poznamenaly stavební schéma vesnice, jejíž zástavba se jeví jako značně prořídlá. Hlavně zájmu o blízké rekreační středisko vděčí dnes vesnice za novou zástavbu rekreačními domky na místě zbořených usedlostí.

zajímavosti:


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

BOREK A SYCHERÁK Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


 Historické fotky

Zveřejněno: 13. 6. 2012 5:58