18.01.2021

Usnesení 33. mimořádného zasedání ZM Stráž konaného dne 9.4.09

 

     Usnesení
33. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 9.4.2009

 

Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

Smlouvu č. 08005973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení Základní školy ve Stráži.

 

                             Karel Fišpera v.r                                                Věra Koktová v.r.
                                 starosta                                                         místostarosta

 

Vyvěšeno: 10.4.2009

Sejmuto: 27.4.2009