Usnesení 17. veřejného zasedání ZM Stráž konaného dne 25.1.2012

Zveřejněno: 26. 1. 2012 13:09