OZV č. 2/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Odkaz na původní dokument (použijte v případě problému se zobrazením).

Zveřejněno: 17. 5. 2016 14:24
Autor: Lenka Timurová