OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platnost skončena)

Odkaz na původní dokument (použijte v případě problému se zobrazením).

Zveřejněno: 1. 1. 2016 16:00
Autor: Lenka Timurová