OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území městyse Stráž (platnost skončena)

Odkaz na původní dokument (použijte v případě problému se zobrazením).

Zveřejněno: 19. 2. 2015 16:54
Autor: Lenka Timurová