OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odkaz na původní dokument (použijte v případě problému se zobrazením).

Zveřejněno: 18. 3. 2020 13:34
Autor: Lenka Timurová