Kroniky na serveru Porta fontium (předválečné psané německy):

Kronika fary 1853-1934

Pamětní kniha spolku Chevra Kadišah 1898-1928

Kronika města 1927-1937

Kronika měšťanské, střední, osmileté střední a základní školy 1946-1973