22.09.2018
ZÁKAZ odběru vody

Městys Stráž oznamuje, že z důvodu dlouhotrvajícího sucha je vyhlášen ZÁKAZ odběru vody ze všech vodních nádrží
na celém území městyse Stráž !!!

Historie MŠ

MŠ Stráž má dlouholetou historii rozlišující se na dvě etapy, na MŠ ve staré a pak v nové budově.

Stará budova, která bývala klášterním majetkem, začala sloužit k účelům výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v roce 1946. O děti se zde pečovalo čtyřicet let. Budova stárla a potřebovala stále víc peněz na údržbu a opravy. Přestože měla své kouzlo, nesplňovala hygienické a bezpečnostní požadavky, a proto se v obci postavila „školka“ nová.

Provoz v nové budově se zahájil v roce 1986.

Budova MŠ stojí v klidnější části obce. Objekt má dva pavilony.

Pavilon dětí je jednopatrový. Jsou v něm dvě třídy, každá z nich má kapacitu třicet dětí. Hospodářský pavilon je přízemní. V něm je umístěna školní jídelna, ve které se připravuje celodenní strava pro děti i zaměstnance MŠ. Kapacita ŠJ je šedesát jídel.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.