ROZPOČET NA ROK 2008

           
           
P ř í j m y          
(daňové + dotace)          
           
R 2008 S 2008        
           
2019000 0 1111 Daň z příjmů z.č.    
195000 0 1112 Daň z příjmů f.o.    
97000 0 1113 Daň z příjmů f.o.    
2908000 0 1121 Daň z příjmů p.o.    
0 0 1122 Daň z příjmů p.o. za obec    
4736000 0 1211 Daň z přidané hodnoty    
2700 0 1332 Popl. za vyp. škodl. látek    
0 0 1334 Odvody za odnětí zem. půdy    
654000 0 1337 Popl. za kom. odpad    
50000 0 1341 Popl. ze psů    
17000 0 1342 Popl. za rekreační pobyt    
1000 0 1343 Popl. za užívání veř. prostor    
6000 0 1345 Popl. z ubytovací kapacity    
100000 0 1347 Popl. za VHP    
0 0 1351 Odvod z výtěžku VHP    
80000 0 1361 Správní poplatky    
1200000 0 1511 Daň z přidané hodnoty    
330760 0 4112 Neinv. přijatá dotace ze SR    
46056 0 4121 Neinv. přijatá dotace od obcí    
0 0 4122 Neinv. přijatá dotace od krajů    
0 0 4134 Převody z rozpočt. účtů    
4400000 0 4213 Inv. přijatá dotace od SF UZ 92703    
0 0 4222 Inv. přijatá dotace od kraje    
16842516 0   Celkem    
      Konsolidace    
           
P ř í j m y       V ý d a j e  
(nedaňové + kapitálové)       (běžné + kapitálové)  
           
R 2008 S 2008     R 2008 S 2008
           
116000 0 1031 Pěstební činnost 0 0
174000 0 2142 Ubytování a stravování 50000 0
0 0 2212 Silnice 1113360 0
0 0 2219 Pozemní komunikace 1170000 0
0 0 2229 Dopravní značení 15000 0
24125 0 2310 Pitná voda 0 0
0 0 2321 Odpadní vody, kanalizace 1015000 0
0 0 3111 Předškolní zařízení (MŠ) 465000 0
0 0 3113 Základní škola 2510220 0
1000 0 3314 Knihovnická činnost 24000 0
0 0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 286000 0
0 0 3326 Zachování a obnova kultur. povědomí 35000 0
0 0 3399 Ostatní záležitosti kultury 160000 0
    3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150000 0
0 0 3419 Tělovýchovná činnost 75000 0
0 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0
0 0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 70000 0
5190000 0 3612 Bytové hospodářství 11955800 0
42300 0 3613 Nebytové hospodářství 0 0
0 0 3631 Veřejné osvětlení 550000 0
3500 0 3632 Pohřebnictví 43500 0
0 0 3635 Územní plánování 0 0
80000 0 3722 Komunální odpad 980000 0
0 0 3745 Vzhled obcí, veř. zeleň 1135000 0
0 0 4351 Pečovatelská služba 70000 0
0 0 5512 Požární ochrana 282600 0
0 0 6112 Zastupitelstvo obce 803800 0
5110000 0 6171 Místní správa 4387512 0
70000 0 6310 Úroky 0 0
0 0 6330 Převody z účtů 0 0
0 0 6399 Ostatní finanční operace 0 0
    6402 Finanční vypořádání minulých let 649 0
10810925 0   Celkem 27347441 0
      Konsolidace    
           
27653441 0   Celkem 27347441 0
  0   Konsolidace   0
           
  0   Celkem po konsolidaci   0
           
      Splátky úvěrů 306000 0
           
27653441     Celkem 27653441  
           
           
         
           
           
Vyvěšeno: Sejmuto: