Usnesení z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Stráž

dne 20.12.2006

 

Schvaluje se :

1) změna obsahu zakladatelské listiny Strážské obchodní společnosti s.r.o., formou notářského zápisu, doplnění článku VI. Základní kapitál společnosti a vklad společníka , o zvýšení základního kapitálu a snížení základního kapitálu dle návrhu

2) - zvýšení základního kapitálu Strážské obchodní společnosti s.r.o., peněžitým vkladem ve výši 1 200 000,- Kč - lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je 1 měsíc od rozhodnutí jediného společníka, který rozhoduje v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu - možnost započtení peněžité pohledávky společníka společnosti, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 6.12.2006, půjčka ve výši 1 200 000,- Kč, proti pohledávce na splacení vkladu, jež vznikne společnosti vůči společníkovi doručením prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu - převzetí závazku ke zvýšení vkladu o 1 200 000,- Kč jediným společníkem společnosti, Obcí Stráž.

3) prohlášení úplného znění zakladatelské listiny Strážské obchodní společnosti s.r.o. , formou notářského zápisu ( po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodním rejstříku )

II. Zastupitelstvo Obce Stráž ukládá starostovi Obce Stráž :

- realizovat za Obec Stráž usnesení zastupitelstva ze dne 20.12.2006, a to nejpozději v termínu do 31.3.2007. - prohlásit za společníka společnosti, Obec Stráž, úplné znění zakladatelské listiny Strážské obchodní   společnosti s.r.o., formou notářského zápisu ( po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku )

                                   Karel Fišpera - starosta                   Věra Koktová - místostarostka