Usnesení

15. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne

1. listopadu 2007

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:


1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  1. Schválení výběru firmy na stavbu 8 b.j. ve Stráži.

  2. Schválení dodatku smlouvy s firmou na stavbu chodníku ve Stráži.

2. Výběr firmy BKV, Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor na stavbu 8 bytových

jednotek ve Stráži.

3. Dodatek č.1 ke smlouvě na stavbu chodníku ve Stráži s firmou Silnice Klatovy .


 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu podpisem smlouvy s firmou BKV, Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor

na stavbu 8 bytových jednotek ve Stráži.