Usnesení

17. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne

12.12.2007


Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje :

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

2. Schválení prodeje bytů dle podaných žádostí.

    Prodej bytu bytového domu č.p. 271 ve Stráži, postavený na st.p.č. 414, který je

    zapsán na LV č. 1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

     a) Prodej bytu č.271/3 v I. nadzemním podlaží o velikosti 3+1 za kupní cenu
        324.990,- Kč


3. Prodej bytů bytového domu č.p. 280 ve Stráži, postavený na st.p.č. 422, který je

    zapsán na LV č. 1 pro obec Stráž, k.ú Stráž u Tachova.

      a) Prodej bytu č. 280/2 v II. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu

            177.360,- Kč.

      b) Prodej bytu č. 280/4 v III. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu

            340.540,- Kč a prodej garáže č.280/ 12 v I. nadzemním podlaží za kupní cenu

            38.950,- Kč.

      c) Prodej bytu č. 280/6 v III. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 za kupní cenu

           265.320,- Kč a prodej garáže č. 280/14 v I. nadzemním podlaží za kupní cenu

        38.950,- Kč.

     d) Prodej bytu č. 280/7 v IV. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu

           340.540,- Kč a prodej garáže č.280/13 v I. nadzemním podlaží za kupní cenu

           38.950,- Kč.

      e) Prodej bytu č. 280/8 v IV. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu

           177.360,- Kč.

4. Prodej bytů bytového domu č.p. 302 ve Stráži, postavený na st.p.č. 475, který je

    zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

      a) Prodej bytu č. 302/11 v IV. nadzemním podlaží o velikosti 2+kk za kupní cenu

            218.838,- Kč.

5. Prodej bytu bytového domu č.p. 305 ve Stráži, postavený na st.p.č. 478, který je    

    zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

      a) Prodej bytu č. 305/4 v II. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu

           347.960,- Kč.