Usnesení

19. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 23.1.2008

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:


1. Podání žádosti o dotaci na akci „ ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ“ z Operačního

programu životního prostředí prioritní osy 3. 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu Karla Fišperu k jednání se SFŽP ČR ve věci dotačního řízení v rámci třetí výzvy

Operačního programu životního prostředí na akci „ Zateplení základní školy Stráž“ .