Usnesení 20. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 30.1.2008

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.12.2008.

2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2007 dle předložených § a položek.

3. Žádosti o přidělení bytu.

4. Umístění pevné překážky – 2 ks betonové vázy s lavičkou na místní komunikaci 2c ve Stráži.

5. Uzavření školní družiny v době Pololetních prázdnin. 6. Výročí obce Bernartice – 850 let od první zmínky o obci a připravované oslavy ve dnech 28.6. - 29.6.2008.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu ve Stráži v čp. 302/2 za částku 306.000,- Kč.

3. Na základě nabídky prodej bytu ve Stráži v čp. 304/2 za částku 235.000,- Kč.

4. Na základě nabídky prodej bytu ve Stráži v čp. 304/10 za částku 410.000,- Kč.

5. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč KS Bernarticka na dětské maškarní v Bernarticích.

6. Finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč TJ Sokol Stráž – ASPV ženy na Maškarní rej pro děti, který se uskuteční 16.2.2008 v Hotelu U nádr.

7. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizaci Bor na různé výlety, kulturní a hudební akce.

8. Změny prohlášení vlastníků v bytovém domě č.p.279 a č.p.280 ve Stráži.

9. Prodej bytu bytového domu č.p. 279 ve Stráži, postavený na st. p.č. 421, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 279/3 ve II. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 340.540,- Kč.

b) Prodej bytu č. 279/4 ve III. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 za kupní cenu 265.320,- Kč.

c) Prodej bytu č. 279/6 v III. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 340.540,- Kč a prodej garáže č. 280/15 v I. nadzemním podlaží za kupní cenu 38.950,- Kč.

d) Prodej bytu č. 279/7 ve IV. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 za kupní cenu 265.320,- Kč.

e) Prodej bytu č. 279/9 ve IV. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 340.540,- Kč.

10. Prodej bytů bytového domu č.p. 280 ve Stráži, postavený na st. p. 422, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú Stráž u Tc.

a) Prodej bytu č. 280/5 v III. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu 193.370,- Kč 11. Pronájem pozemku p.č. 2415 o výměře 476 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 476,- Kč od 1.2.2008

12. Prodej pozemku p.č. 369/1 o výměře 2082 m2, zahrada v k.ú. Borek u Tachova v ceně 10,- Kč/1 m2 , s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Bonětice části p.č. 1535/2, orná půda (po rozdělení pozemku geometrickým plánem), p.č. 1628 o výměře 198 m2, TTP, p.č. 1630/15 o výměře 867 m2, lesní poz. a p.č. 1630/16 o výměře 11 m2, lesní poz.

14. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 4/2006 ke dni 31.1.2008.

15. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2/2002 ke dni 31.1.2008.

16. Prodej pozemků v k.ú. Souměř p.č. 170 o výměře 180 m2, orná půda, p.č. 175/2 o výměře 821 m2, ostatní plocha, p.č. 180 o výměře 25 m2, orná půda, p.č. 187 o výměře 144 m2, orná půda, p.č. 199/16 o výměře 116 m2, orná půda, p.č. 218 o výměře 270 m2, orná půda, p.č. 219 o výměře 1313 m2, orná půda, p.č. 235 o výměře 539 m2, orná půda, p.č. 236 o výměře 468 m2, orná půda, p.č. 245/3 o výměře 137 m2, TTP, p.č. 334 o výměře 324 m2, TTP, p.č. 383/6 o výměře 27 m2, orná půda, p.č. 439/1 o výměře 356 m2, orná půda, p.č. 439/2 o výměře 22 m2, orná půda, p.č. 552/16 o výměře 364 m2, orná půda, p.č. 552/17 o výměře 703 m2, orná půda, p.č. 552/18 o výměře 612 m2, orná půda, p.č. 552/19 o výměře 46 m2, orná půda, p.č. 552/28 o výměře 174 m2, orná půda, p.č. 552/29 o výměře 1399 m2, orná půda, p.č. 643 výměře 162 m2, orná půda, p.č. 644 o výměře 144 m2, orná půda, p.č. 665 o výměře 1493 m2, orná půda, p.č. 669 o výměře 522 m2, orná půda, p.č. 674 o výměře 1583 m2, orná půda za celkovou cenu 53.636,- Kč, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklad spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

17. Prodej pozemků v k.ú. Souměř st.p.č. 3 o výměře 304 m2, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 58 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 30 o výměře 38 m2, zahrada, p.č. 478/1 o výměře 824 m2, ostatní plocha, p.č. 478/5 o výměře 300 m2, ostatní plocha, p.č. 484 o výměře 719 m2, orná půda, p.č. 485 o výměře 234 m2, orná půda, p.č. 496 o výměře 54 m2, TTP, p.č. 497 o výměře 24 m2, zahrada, p.č. 498 o výměře 107 m2, TTP p.č. 503 o výměře 288 m2, orná půda, p.č. 504 o výměře 953 m2, orná půda, p.č. 508/1 o výměře 683 m2, TTP, p.č. 552/24 o výměře 111 m2, orná půda za celkovou cenu 53.623,- Kč, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

18. Prodej pozemků v k.ú. Jadruž p.č. 1011/10 o výměře 2814 m2, TTP a p.č. 1029/23 o výměře 4250 m2, TTP za celkovou cenu 22.032,- Kč , s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

19. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 397/10 o výměře 5960 m2, orná půda, p.č. 482/2 o výměře 1114 m2, orná půda, p.č. 482/3 o výměře 243 m2, orná půda, p.č. 482/6 o výměře 399 m2, orná půda, p.č. 482/7 o výměře 530 m2, orná půda, p.č. 603/1 o výměře 5944 m2, ostatní plocha, p.č. 603/2 o výměře 421 m2, ostatní plocha a p.č. 274/3 o výměře 3024 m2, orná půda, v k.ú. Dehetná p.č. 119/35 o výměře 1450 m2, orná půda, p.č. 601/5 o výměře 3358 m2, orná půda, p.č. 601/10 o výměře 11034 m2, orná půda, p.č. 601/12 o výměře 33950 m2, orná půda, p.č. 601/13 o výměře 4693 m2, orná půda, p.č. 604 o výměře 90 m2, orná půda, p.č. 615 o výměře 234 m2, orná půda, p.č. 616 o výměře 288 m2, orná půda, p.č. 618 o výměře 324 m2, orná půda, p.č. 766 o výměře 13606 m2, orná půda a p.č. 767 o výměře 2823 m2, orná půda, v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 643/2 o výměře 4159 m2, TTP, p.č. 661 o výměře 1439 m2, orná půda, p.č. 662 o výměře 4748 m2, orná půda, p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda, p.č. 684 o výměře 13668 m2, orná půda, p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda, p.č. 706 o výměře 3111 m2, orná půda, p.č. 707 o výměře 4460 m2, orná půda, p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda, p.č. 728/4 o výměře 198 m2, orná půda, p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná půda, p.č. 819/3 o výměře 415 m2, orná půda, p.č. 819/4 o výměře 11 m2, orná půda a v k.ú. Borek u Tachova p.č. 894 o výměře 2162 m2, ostatní plocha za roční nájemné 4.229,- Kč od 1.2.2008 do 31.12.2013.

20. Pronájem pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 137/2 o výměře 1275 m2, orná půda, p.č. 137/6 o výměře 280 m2, TTP, p.č. 137/7 o výměře 9549 m2, TTP, p.č. 175/14 o výměře 190 m2, TTP, p.č. 181/1 o výměře 234 m2, TTP, p.č. 409/24 o výměře 20 m2, TTP, p.č. 409/32 o výměře 29259 m2, TTP, p.č. 419/2 o výměře 1408 m2, TTP, p.č. 634/5 o výměře 231 m2, ostatní plocha, p.č. 634/6 výměře 14 m2, ostatní plocha, p.č. 660 o výměře 198 m2, orná půda, p.č. 706/15 o výměře 1703 m2, orná půda, p.č. 706/16 o výměře 561 m2, orná půda, v k.ú. Borek u Tachova p.č. 1027 o výměře 3072 m2, ostatní plocha, p.č. 932 o výměře 5200 m2, TTP, v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 790/17 o výměře 1000 m2, TTP za roční nájemné 1.971,- Kč od 1.2.2008 do 31.12.2013.

21. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova st. p. č. 441 o výměře 1785 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2446/1 o výměře 10464 m2, ostatní plocha, p. č.2446/10 o výměře 6648 m2, ostatní plocha, p. č. 2446/11 o výměře 1094 m2, ostatní plocha a pronájmu budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 441, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 442, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 443 v k.ú. Stráž u Tc.

22. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu budovy č.p. 276 (ubytovna) na st.p.č. 409/1 a budovy bez čp/če na st.p.č. 409/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

23. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č.129 v k.ú. Bernartice u Stráže a pronájmu pozemku p.č. 842/3 o výměře 7384 m2, ostatní plocha a p.č. 844/4 o výměře 636 m2, TTP v k.ú. Bernartice u Stráže.

24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se Základní školou Stráž, příspěvkovou organizací za roční nájemné 1.000,- Kč s účinností od 1.1.2008.

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Mateřskou školou Stráž, příspěvkovou organizací za roční nájemné 1.000,- Kč s účinností od 1.1.2008.

26. Podání žádosti o dotaci na opravu oken a dveří kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.

27. Podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku ve Stráži ke hřbitovu.

28. Podání žádosti o dotaci na územní plán obce.

29. Podání žádosti o dotaci na opravu MK Dehetná – Bernartice.

30. Podání žádosti o dotaci na stavbu MK s kanalizací v Bernarticích.

31. Smlouvu o dílo s RRA Šumava o zpracování žádosti o dotaci.

32. Smlouvu o dílo s panem Potklanem na opravu oken a dveří u kostela sv. J. Křtitele ve Stráži.

33. Smlouvu o dílo s panem Roháčem na vypracování projektu na zateplení ZŠ ve Stráži.

34. Dopracování a fakturaci energetického auditu panem Drchotou.

35. Zadání a proplacení projektu stavby chodníku ke hřbitovu ve Stráži paní Špalkové.

36. Proplacení posudku statika a sondy ke stavbě budovy občerstvení ve Stráži v parku.

37. Aktualizaci povodňového plánu Městyse Stráž na rok 2008.

38. Dodatek smlouvy s firmou BKV Bor na stavbu 8 BJ ve Stráži z cihlových systémů.

39. Zaplacení nedoplatku SFŽP Praha ve výši 22.606,50 Kč.

40. Rekonstrukce budovy Úřadu městyse Stráž firmou Václav Bureš – zednictví.

41. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. Z 8/2000 ke dni 31.1.2008.

42. Záměr stavby 8 BJ ve Stráži z dotací z MMR.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu jednáním s firmou INGEM inženýrská a.s. Plzeň ke stavbě 8 BJ ve Stráži a podáním žádosti o dotaci z MMR.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Žádost č.j. 01267/07 o prodej pozemku p.č. 369/1 o výměře 2082 m2, zahrada v k.ú. Borek uTachova.

2. Žádost č.j. 01268/07 o prodej pozemku p.č. 369/1 o výměře 2082 m2, zahrada v k.ú. Borek u Tachova.

3. Žádost č.j. 01269/07 o prodej pozemku p.č. 369/1 o výměře 2082 m2, zahrada v k.ú. Borek u Tachova.

4. Žádost o snížení poplatku za komunální odpad.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Žádost o povolení vydláždění části pozemku p.č. 3348/2 a p.č. 25/11 v k.ú. Stráž u Tachova po skončení řízení týkající se stavby garáže.

2. Žádost f. LUKON INVESTMENT, Praha 5 k prodeji 1,2 ha lesa do příštího jednání zastupitelstva.