Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

 

 

 

 

Náměstí 1.máje 62 - 349 58 Černošín

 

 

 

 

IČ:48325252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2009 (v tis.Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

 

 

 

 

 

§

položka

text

částka

 

 

 

3722

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

8

 

 

 

3722

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

1 448

 

 

 

6310

2141

Příjmy z úroků

650

 

 

 

0

2459

Splátky půj.prostředků od ost.subjektů

790

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

2 896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

 

§

položka

text

částka

 

 

 

3722

50xx

Výdaje na platy a odvody z platů

281

 

 

 

3722

51xx

Neinvestiční nákupy a související výdaje

360

 

 

 

3722

53xx

Neinvestiční transfery jiným veřejným rozp.

740

 

 

 

3722

59xx

Rezerva

350

 

 

 

3722

61xx

Investiční nákupy a související výdaje

200

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

1 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo příjmů a výdajů

 

965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování

 

 

částka v tis.Kč

 

 

 

0

8115

Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech

-1 555

 

 

 

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků/-/

590

 

 

 

Saldo financování

 

 

-965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černošíně dne 7.11. 2008 Miroslav Plincelner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ................................ Sejmuto dne: ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěsil/a/: ................................. Sejmul/a/: .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce, podpis:

Razítko obce, podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 10.11.2008

Sejmuto dne: 26.11.2008