VSO Halže - Návrh rozpočtu na rok 2009

 

Příjmy:

Položka

Název

Rozpočet

2131

Pronájem pozemků

75,00

2111

Poskytování služeb

60,00

2141

Příjmy z úroků

140,00

xxxx

CELKEM

275,00

 

 

Výdaje:

Položka

Název

Rozpočet

5011

Platy zaměstnanců

43,00

5031

Sociální pojištění

11,70

5032

Zdravotní pojištění

4,00

5038

Pojištění odp.za zaměstnance

0,40

5139

Materiál

2,50

5161

Služby pošt

1,00

5162

Služby telekomunikací

1,60

5163  

Služby peněžních ústavů

3,00

5164

Nájemné

28,80

5166

Služby konz. a poradenské

14,00

5169

Nákup ostatních služeb

5,00

5175

Pohoštění

1,00

5182

Zálohy do pokladny

 

5362

Platby daní

5,00

5901

Rozpisové rezervy

154,00

xxxx

CELKEM

275,00

 

Návrh rozpočtu pro členskou schůzi VSO Halže dne 4.prosince 2008

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13.6.2008                   Sejmuto dne: 1.12.2008

 

 

Vyvěsil: .......................                                  Sejmul: ..........................