Vodohospodářské sdružení obcí ZČ
se sídlem v Karlových Varech
Studentská 328/54
360 07  Karlovy Vary

 

 

INFORMACE PRO OBČANY

O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ

ZA ROK 2009

 

Občané Městyse Stráž se mohou seznámit ze závěrečným účtem svazku obcí Vodohospodářského sdružení obcí ZČ na Úřadě městyse Stráž v kanceláři č. 8 a to v úředních hodinách ve dnech pondělí až pátek.

Datum vyvěšení:                                          Datum sejmutí:
16.4.2010                                                       3.5.2010
Vyvěsil:                                                            Sejmul:

Podpis a razítko obce:                                  Podpis a razítko obce: