22.08.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Městys Stráž vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na akci "Oprava povrchu místních komunikací ve Stráži a v Borku". Předpokládaná hodnota zakázky je 2.360.000,00 Kč bez DPH a plánovaná realizace 3. - 30. 7. 2017. Bližší informace o Výzvě a Zadávací dokumentaci jsou zveřejněny na Úřední desce městyse Stráž.