23.08.2017

Veřená zakázka - Výměna vrat v hasičské zbrojnici ve Stráži

Městys Stráž vyhlašuje výběrové řízení na projekt "Výměna vrat v hasičské zbrojnici ve Stráži". Bližší informace jsou umístěny na úřední desce.