17.01.2021
COVID 19

Vážení jubilanti,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID -19 Vám bohužel musím oznámit, že až do odvolání je zrušena možnost osobní gratulace zástupců městyse Stráž k Vašim dosaženým jubileím 65 a více let. Je nám to velice líto, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás priorita.

Karel Fišpera
starosta

POZVÁNKY

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
Informace o probíhající revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí

Vážení občané,

ve Vaší obci (v katastrálních územích Bonětice, Bonětičky, Olešná a Souměř) provádí Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Cílem této činnosti je uvést do souladu stav evidovaný v katastru se stavem skutečným, a to zejména v případě správné a úplné evidence budov a druhů pozemků.
Při venkovním šetření v rámci revize, prováděném zaměstnanci úřadu, může být u nemovitosti (domu nebo pozemku) evidované ve Vašem vlastnictví zjištěn nesoulad mezi evidencí a skutečným stavem v terénu.
Pokud tomu tak bude, navštívíme Vás při pochůzce, jejíž datum bude uvedeno na úřední desce obecního úřadu nebo zveřejněno jiným způsobem v obci obvyklým. Nezastihneme-li Vás doma, vhodíme do schránky informaci o zjištění nesouladu s žádostí, abyste nás kontaktovali za účelem domluvení termínu schůzky.
Pokud jste si vědomi, že máte postavené stavby, které nejsou v katastru evidovány, a máte k těmto stavbám nějaké doklady – listiny od stavebního úřadu, připravte si je na jednání.
Pokud listiny nemáte nebo se dokonce jedná o nepovolené stavby, pomůžeme Vám navázat kontakt se stavebním úřadem, aby došlo k nápravě.
Věříme, že se nám společnými silami podaří naplnit cíl revize a Vaše nemovitosti budete mít evidovány v souladu se skutečným stavem.

Děkujeme za spolupráci
Ing. Jan Hohl  v.r.
ředitel KP Tachov