28.09.2020
Kulturní akce 2020

ODPOVĚDI dle zák. č. 106/1999 sb.

107/16

Odpovědi - zák.č. 106/1999 Sb.

2019

2018

  • 0 odpovědí

2017

  • č.j. 148/17 - investiční plány
  • č.j. 252/17 - likvidace odpadů
  • č.j. 468/17 - soustava VO
  • č.j. 523/17 - likvidace odpadů
  • č.j. 647/17 - škodlivé ptactvo