24.05.2018

Rozhlasové hlášení 20.2.2017

23. jednání ZM Stráž
Zveme Vás na 23. veřejné zaasedání ZM Stráž,které se koná v pondělí 20.1.2017 od 17.00 hod.
Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  2. Finanční náležitosti městyse.
  3. Majetkové náležitosti městyse.
  4. Výběr sekacího traktůrku pro potřeby městyse.
  5. Různé, diskuse.