24.05.2018

Rozhlasové hlášení 20.3.2017

24. jednání ZM Stráž
Zveme Vás na 24. veřejné zaasedání ZM Stráž,které se koná v pondělí 20.3.2017 od 17.00 hod.
Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  2. Finanční náležitosti městyse.
  3. Majetkové náležitosti městyse.
  4. Projednání OZV o nočním klidu.
  5. Projednání OZV o školských obvodech
  6. Různé, diskuse.