24.05.2018

Rozhlasové hlášení 16. - 18. 5. 2017

Zhoršení televizního signálu
Žádáme občany, kterým se od středy 10. května 2017 zhoršil příjem televizního signálu, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do čtvrtka 18. května do 15.30 hodin na městys Stráž paní Šejvlové osobně nebo telefonicky na číslo 374 780 991. V případě oprávněnosti požadavku bude kontrola a odstranění závady zdarma.Ještě jednou upozorňujeme, že se jedná pouze o zhoršení signálu od 10. května 2017. Na pozdní hlášení nebude brán zřetel a budete muset závadu nahlásit sami na telekomunikační úřad.

Uklízečka
Základní škola ve Stráži oznamuje, že přijme uklízečku na plný úvazek. Nástup je možný ihned. Bližší informace podá ředitelka základní školy.