21.07.2018

Rozhlasové hlášení 24. - 26. 5. 2017

Dětský sportovní den ve Strachovicích
Strachovičtí ve spolupráci s Kulturním spolkem Bernarticka Vás všechny zvou na Dětský sportovní den, který se koná na sportovním hřišti ve Strachovicích v sobotu 27. května od 14.00 hod. Můžete se těšit na různé soutěže, odměny a občerstven je zajištěno.