21.07.2018

Rozhlasové hlášení 12. - 13. 10. 2017

Drakiáda
Základní škola Stráž zve všechny na ttradiční DRAKIÁDU, která se koná v pátek 13. října od 16.00 hod. na dětském hřišti u Drůbežáku.

Bernartické posvícení
Kulturní spolek Bernarticka všechny srdečně zve na Bernartické posvícení, které se koná v sobotu 14. října.  Ve 14.00 hod. bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá celebrovaná  P. Janem Kuníkem ze Svaté Hory u Příbrami - zpívat bude Strážský chrámový sbor. Taneční zábava začne ve 20 hod. a hrát budou Maťáci.