24.06.2018
SBĚRNÝ DVŮR ve Stráži

Městys Stráž oznamuje, že od 4. 7. 2018 bude nově otevřen SBĚRNÝ DVŮR odpadů. Do tohoto sběrného dvora mohou občané městyse Stráž a spádových obcí, po prokázání místní příslušnosti, odevzdat následující druhy odpadů:

  • Objemný odpad (části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů…)
  • Nebezpečné odpady (obaly se zbytky barev a laků, obaly znečištěné škodlivinami, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, zbytky ředidel a rozpouštědel…)
  • Pneumatiky, dřevo, zpětně odebírané vyřazené elektrozařízení (televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory…)
  • Papír, plasty, sklo, železo (sběrný dvůr neslouží jako výkupna surovin)

Do sběrného dvora odpadů se neukládá směsný komunální odpad, který patří do klasických odpadových nádob, které mají občané u svých nemovitostí. Sběrný dvůr odpadů se nachází ve Stráži v bývalé SBĚRNĚ SUROVIN směrem na Bonětice.

Provozní doba SDO: středa 15:00 – 19:00 sobota 08:00 – 12:00

Rozhlasové hlášení 25. - 27. 10. 2017

Mobilní sběr
Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou Ekodepon Mobilní sběr objemného odpadu, nebezhpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne v sobotu 28. října. Doba a stanoviště přistavení mobilní sběrny jsou zveřejněny v Informacích městyse Stráž, na webových stránkách obce. Bližší informace budou podány v kanceláři městyse nebo na telefonním čísle 374 780 991. 

Muzikály
Obec Staré Sedlo pořádá v sobotu 28. října zájezd do divadla Hybernia v Praze na MUZIKÁL IAGO. Cena vstupenky včetně dopravy je 650,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě ve Starém Sedle, na te.č. 602 681 553.
Dále obec Staré Sedlo pořádá v sobotu 25. listopadu zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze na divadelní hru Tančírna. Cena vstupenky včetně dopravy je 550,- Kč. Přihlásit se můžete také na obecním úřadě ve Starém Sedle nebo na tel. 602 681 553.