25.09.2018
ZÁKAZ odběru vody

Městys Stráž oznamuje, že z důvodu dlouhotrvajícího sucha je vyhlášen ZÁKAZ odběru vody ze všech vodních nádrží
na celém území městyse Stráž !!!

Rozhlasové hlášení 10. 11. 2017

Martin na bílém koni
Kulturní spolek Bernarticka Vás všechny srdečně zve v sobotu do Bernartic k tvrzi na akci Příjezd sv. Martina na bílém koni. Na cestu mu všichni  můžete přijít posvítit lampiony.  Začátek akce je v 17.00 hod. a o občerstvení je postaráno.