24.06.2018
SBĚRNÝ DVŮR ve Stráži

Městys Stráž oznamuje, že od 4. 7. 2018 bude nově otevřen SBĚRNÝ DVŮR odpadů. Do tohoto sběrného dvora mohou občané městyse Stráž a spádových obcí, po prokázání místní příslušnosti, odevzdat následující druhy odpadů:

  • Objemný odpad (části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů…)
  • Nebezpečné odpady (obaly se zbytky barev a laků, obaly znečištěné škodlivinami, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, zbytky ředidel a rozpouštědel…)
  • Pneumatiky, dřevo, zpětně odebírané vyřazené elektrozařízení (televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory…)
  • Papír, plasty, sklo, železo (sběrný dvůr neslouží jako výkupna surovin)

Do sběrného dvora odpadů se neukládá směsný komunální odpad, který patří do klasických odpadových nádob, které mají občané u svých nemovitostí. Sběrný dvůr odpadů se nachází ve Stráži v bývalé SBĚRNĚ SUROVIN směrem na Bonětice.

Provozní doba SDO: středa 15:00 – 19:00 sobota 08:00 – 12:00

Rozhlasové hlášení 30.11 - 1. 12. 2017

Rozsvěcení vánočního stromku
Základní škola Stráž ve spulupráci s Vlasteneckou obcí baráčnickou Vás všechny srdečně zvou na ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, které se bude konat v pátek 1. prosince. Od 16.00 hod. bude probíhat malá kavárnička v budově školy a samotné rozvěcení stromečku bude v 17.00 hod.

Adventní dílnička
Základní škola Stráž zve všechny děti, rodiče i ostatní zájemnce 8. prosince, od 16.30hod. na Adventní dílničku, která bude zaměřena na výrobu patchworkových vánočních koulí a dalších vánočních dekorací. Poplatek činí 50,00 Kč na osobu a každý si odnese jeden výrobek. Přihlásit se můžete do 4. prosince osobně nebo telefonicky na čísle 374 780 954.

Výstava Betlémů
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na výstavu BETLÉMŮ, které jsou k nahlédnutí kdykoliv v kapli Marie Lurdské u Jednoty ve Stráži.