21.03.2019

Rozhlasové hlášení - 2.5. 2018

Prodej masných výrobků
Ekologická farma v Čečkovicích u Boru oznamuje, že jejich pojízdná prodejna s bohatou nabídkou masných i uzenářských výrobků bude přistavena každou středu od 18. dubna od 12.30 do 14.00 hod. na parkoviště u ZŠ Stráž.

35. jednání ZM Stráž
Zveme Vás všechny na 35. jednání Zastupitelstva městyse Stráž, které se koná ve středu 2. května od 17.00 hod. v kanceláři starosty. Program:

  1. Složení slibu nového člena Zastupitelstva městyse Stráž
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Finanční náležitosti městyse.
  4. Majetkové náležitosti městyse.
  5. Projednání Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR.
  6. Projednání Smlouvy o nájmu plynárenských zařízení ve Stráži.
  7. Projednání Smlouvy o dílo na akci "Stráž - kanalizační přípojky".
  8. Různé, diskuse.

Zápis dětí do MŠ Stráž
Mateřská škola oznamuje, že Zápis dětí do MŠ Stráž na školní rok 2018/2019 se koná v budově MŠ Stráž ve čtvrtek 3. května od 8.00 do 16.00 hod. Dostaví se rodiče se svým dítětem, které chtějí umístit v následujícím školním roce. Zápis je povinný pouze pro děti, které dovrší do konce srpna 2017 pět let věku. S sebou potřebujete OP a rodný list dítěte.