25.04.2019

Rozhlasové hlášení - 22. - 23.8. 2018 - Zákaz odběru vody

Městys Stráž oznamuje, že z důvodu dlouhotrvajícího sucha je vyhlášen ZÁKAZ odběru vody ze všech vodních nádrží
na celém území městyse Stráž !!!