19. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 19. jednání ZM Stráž, které se koná v pondělí 14. prosincew od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.

Prodej vánočních smrčků
Oznamujeme občanům, kteří mají objednaný obecní vánoční smrček, že prodej bude probíhat ve středu 16.prosince od 14 do 16.00 hod. ve skladu městyse Stráž.