16.01.2021
COVID 19

Vážení jubilanti,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID -19 Vám bohužel musím oznámit, že až do odvolání je zrušena možnost osobní gratulace zástupců městyse Stráž k Vašim dosaženým jubileím 65 a více let. Je nám to velice líto, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás priorita.

Karel Fišpera
starosta

POZVÁNKY

Rozhlasové hlášení 11.-14.2020 - 19. ZM Stráž, prodej vánočních stromků

19. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 19. jednání ZM Stráž, které se koná v pondělí 14. prosincew od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.

Prodej vánočních smrčků
Oznamujeme občanům, kteří mají objednaný obecní vánoční smrček, že prodej bude probíhat ve středu 16.prosince od 14 do 16.00 hod. ve skladu městyse Stráž.