21. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 21. jednání ZM Stráž, které se koná dnes 9. června od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.