23. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 23. jednání ZM Stráž, které se koná dnes 22. září od 17.00 hod. v kanceláři starosty. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.

Svatováclavský jarmark
Městys Stráž Vás všechny srdečně zve, v rámci Svatováclavské poutě na jarmark, který se bude konat v sobotu 25. září od 15.00 hod. u kostela sv. Václava Ve Stráži. Můžete si zde  zakoupit nejen pouťové koláče, klobásy, pivo, sladké či slané dobroty, ale i ručně vyráběné dárkové předměty .  V rámci doprovodné akce, se bude konat výstava obrazů s hudbou.

Václavská zábava
Klub Pekárna Vás zve na VÁCLAVSKOU ZÁBAVU, která se bude konat , v sobotu 25. září od 20 hod. v sále klubu Pekárny. Vstupné je 100,00 Kč a vstupenky si můžete předem zajistit po telefonické dohodě na č. 776 243 694.  

Zabijačkové hody
Provozovatelé kempu Sycherák Vás všechny srdečně zvou na ZABIJAČKOVÉ HODY na SYCHERÁKU, které se konají v sobotu 25. září od 11.00 hod. v restauraci DŘEVÁK. K dostání bude zabijačková polévka a guláš, tlačenka, jitrnice, ovar a jelita.

Jízda sv. Kryštofa
Automotoveteran club Český les Vás zve v sobotu 25. září na JÍZDU SV. KRYŠTOFA, Historické automobily budou startovat v 11.30 v Rozvadově z parkoviště prodejny Stavebnin Horáček a Stráží  budou projíždět kolem 13.00 hod.