Městys Stráž - Záměr pronájmu - k.ú. Stráž u Tachova
14.08.2018