Městys Stráž - Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území
14.08.2018