Městys Stráž - Záměr prodeje parcel pozemků určených pro výstavbu 12 RD v k.ú. Stráž u Tachova
14.08.2018