OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odkaz na původní dokument (použijte v případě problému se zobrazením).

Zveřejněno: 29. 11. 2018 13:24
Autor: Lenka Timurová