Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                       

naše č.j.:          885/10/LT                

datum:             30.9.2010

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městyse Stráž

 

 

 

Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městyse Stráž ve dnech 15. a 16. října 2010:

 

 

•1.      Volby do Zastupitelstva městyse Stráž se uskuteční

dne    15. října 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 16. října 2010 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

•2.      Místem konání voleb do Zastupitelstva městyse Stráž je v Městysi Stráž

ve volebním okrsku č. 1  volební místnost - obřadní síň Úřadu městyse ve

Stráži čp. 1.

 

•3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním

pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

•4.      Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před zahájením voleb hlasovací lístky (podle § 25 odst. 5 zákona).

 

 

 

                                                                                    Karel Fišpera

                                                                                     starosta

 

 

Vyvěšeno: 30.9.2010

Bude sňato: 18.10.2010