Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

_______________________________________________________

                                                                                                                       

naše č.j.: 382/10/LT                                     datum:   13.4.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Podle § 14c písm f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci
o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010:

V obvodu Městyse Stráž je jeden volební okrsek, jeho sídlo je v
budově Úřadu městyse Stráž, Stráž 1, PSČ 348 02  Bor

                                                          Karel Fišpera v.r.

                                                                starosta

Vyvěšeno: 13.4.2010