č.j. 00805/09/Bu

 Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

      Záměr prodeje nemovitosti

 

      Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 23.9.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

 

        Prodej  pozemku

 

      k.ú. Olešná                                                                             Pronajato

      pozemek p.č. 770      o výměře 1259 m2      orná půda              ano

 

 

 

 

       Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

       na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

       Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

       č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

 

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

Karel Fišpera                                        

 starosta                                                   

 

     Vyvěšeno na úřední desce dne: 02.10.2009                              Sejmuto dne: