Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

 

vaše č.j.:                                                                 
ze dne:

naše č.j.:           766/09/Ti                
vyřizuje:           Timurová
tel:                     374 780 991                                                                    
fax:                    374 780 972                                                                                                       
e-mail:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.         
datum:              25.8.2009

 

Výzva II k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Městys Stráž Vás vyzývá k podání nabídky na dodávku multifunkčního zařízení na rozšíření místního pracoviště Czech POINT - Typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo „Upgrade" dle přiložené specifikace.

 

1. Zadavatel:

Městys Stráž

Stráž 1

348 02  Bor

Zastoupené: starostou Karlem Fišperou

IČ: 00260169

 

2. Vymezení plnění dodávky:

 

  • Nabídka na dodávku 1 ks multifunkčního kancelářského zařízení (tiskárna, kopírka, skener) snásledujícími minimálními parametry:

 

Typ tiskárny                                                    Laserová barevná        A4

Paměť RAM                                                      128 MB

Rozlišení tiskárny:                                              600x600 dpi

Rychlost tisku:                černobíle                     8 str./min.

                                     barevně                       4 str./min.

Tiskový jazyk                  GDI nebo PostScript nebo PCL

Typ skeneru:                   Plochý s ADF, podavač na 20 listů

Rozhraní skeneru:            TWAIN

Optické rozlišení skeneru:                                   600x600 dpi, barevný 24 bitů

Rozlišení kopírky:                                              600x600 dpi

Zatížení:                                                            1000 stran za měsíc

 

Rozhraní:                                                           USB 2.0       1x

                                                                         LAN RJ-45  1x

Monitor klienta             min. uhlolpříčka 19" rozlišení 1280x1034 (4:3),
                                         1440x900 (širokoúhlé), zvláštní funkce pivot - otočný   
                                         na výšku); kontrast 2000:1, jas 300 cd/m2, odezva
                                         max. 8ms; počet barev 16,7 mil; úhly pohledu:
                                         hjorizontální 160°, vertikální 150°

Čtečka čipové karty pro obsluhu                               USB rozhraní

Čtečka 2D kódu pro klienta                                       USB rozhraní

Kabely a ostatní            dostatečné USB, VGA (DVI) a jiné kabely pro
                                    propojení

 

Součástí nabídky budou následující doklady:

 

  • identifikační údaje o dodavateli (název firmy, jméno a příjmení fyzické osoby, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
  • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat o nabídce
  • časový harmonogram plnění
  • cenová nabídka
  • záruční doby, následný servis

Ceny uvádějte včetně DPH a poplatků.

Cenu prosíme rozdělit a uvést v nabídce oddělené na základní stroj / tak, aby jeho cena nepřevýšila 40 tis. / doplňky / provozní materiál, doplňující zařízení - oboustranný podavač, duplex, kazety, rozšíření paměti atd.

Nabídku zpracujte s uvedením všech požadovaných parametrů, jejichž minimální hodnoty jsou uvedeny výše.

V nabídce uveďte délku záruční doby resp. Dobu, po kterou poskytujete servis, dobu nástupu na opravy zařízení na adrese zadavatele od nahlášení poruchy popř. možnost zapůjčení jiného zařízení při složitější opravě a podmínky zápůjčky.

 

 

3. Další podmínky

 

  • zaslat jednu konkretní nabídku - bez uvedení dalších možných variant
  • popsat parametry zařízení přesně a úplně
  • cenu uvést jak jednotlivě, tak za CELÝ soubor zařízení včetně DPH

 

 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

 

Městys Stráž si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

 

Termín dodání zařízení: do 28. 10. 2009

 

4. Podání nabídek

Nabídku doručte poštou nebo osobně na podatelnu Městyse Stráž, Stráž 1,

348 02  Bor nejpozději do

 

21.9. 2009 do 12.00 hod. v zalepené obálce,

viditelně označené textem:

„Dodávka zařízení pro Czech POINT - NEOTVÍRAT"

 

Výběrové řízení proběhne 23.9.2009 v 15.30 hod.

 

                                                                                     Karel Fišpera v.r.

                                                                                          starosta

 

Vyvěšeno: 25.8.2009

Bude sňato:  24.9.2009