č.j. 745/09

Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

   Záměr pronájmu nemovitosti

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 29.7.2009 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:

 

        Pronájem  pozemku

 

k.ú. Bonětice                                                                                                                        Pronajato

pozemek p.č. 1234/1   o výměře  10 m2, ostatní plocha                                    ne

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera  v.r.                                      

                                                                                                             starosta

                                                                  

 

  Vyvěšeno na úřední desce dne:  19.8.2009                            Sejmuto dne: