č.j. 681/09 

 Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

      Záměr prodeje nemovitosti

 

      Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 29.7.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

        Prodej  pozemku

 

      k.ú. Olešná                                                                                                    Pronajato

      pozemek p.č. 758/2 o výměře 930 m2, zahrada                             ne

      

      Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

       na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

       Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

       č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

 

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                   Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera  v.r.                                     

                                                                                                            starosta

                                                    

    Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.8.2009                              Sejmuto dne: