Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

_________________________________________________________________________________________

 

 

vaše č.j.:                                                                 

ze dne:

                                                                                                                       

naše č.j.:           00760/09/Ti                
vyřizuje:           Timurová
tel:                     374 780 991                                                                     
fax:                  374 780 972                                                                                                       
e-mail:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.         

datum:              5.8. 2009

 

 

Podlimitní výběrové řízení na realizaci stavby
„ Rekonstrukce a odvodnění MK v Bernarticích"

Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02  Bor vyhlašuje výběrové řízení pro realizaci stavby
„Rekonstrukce a odvodnění MK v Bernarticích a zatrubnění kanalizační stoky"

Požadujeme:

 • provedení díla vtermínu od 14.9.2009 do 31.10.2009
 • záruka na dílo 36 měs.
 • snabídkou zaslat návrh smlouvy o dílo
 • stavební úpravy realizovat vsouladu splatnými zákony ČR a ČSN a dle obecně
  závazných předpisů a metodik
 • krycí list nabídky
 • cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci
  ceny vtextové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady
  uchazeče krealizaci služeb, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou
 • doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci
 • -základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona o veřejných zakázkách
  č 137/2006 Sb. (dále jen zákon)
 • -profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 a), b) zákona
 • -ekonomické a finanční předpoklady podle § 55 zákona

 

Kriteria hodnocení nabídek

 

 • Výše nabídkové ceny

 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Dodatečné informace lze vyžádat do 21.8.2009 do 12.00 hod. v kanceláři Městyse Stráž
písemně, osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Kontakt:

Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

Starosta Karel Fišpera, p. Iveta Bubnová

Tel.:         374 780 991

e-mail:      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V případě zájmu proběhne prohlídka místa realizace stavby 17.8.2009

v 15.00 hod. Sraz v kanceláři starosty Městyse Stráž.

 

 

Nabídky zasílejte poštou nebo osobně v zalepené obálce s textem „NEOTVÍRAT"  na
adresu Městyse Stráž nejpozději do 21.8. 2009 do

12.00 hod.

Otevírání obálek proběhne v kanceláři starosty Městyse Stráž dne 24.8.2009 v 15.30 hod.

 

 

                                                                         Karel Fišpera v.r.

                                                                             starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 5.8.2009

 

Bude sňato: 24.8.2009

 

 

Bankovní spojení:                                                                         IČO:                         www.obecstraz.cz

Komerční banka Tachov,  č.ú: 1427401/0100                             00260169