Č.j. 729/09/Ti

 

Zveme Vás na 38. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve středu dne 29.7. 2009 od 17.00 hod.

 

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Finanční náležitosti městyse.

3. Prodej a pronájem majetku městyse.

4. Výběr peněžního ústavu k poskytnutí úvěru na
        stavbu bytového domu ve Stráži

5.  Různé, diskuse