Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

  

Záměr prodeje nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 24.6.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

        Prodej  pozemku

 

k.ú. Strachovice  u Bernartic                                                                      Pronajato

pozemek p.č. 333/2   o výměře   283 m2, ostatní plocha,                                  ne                            

pozemek p.č. 343      o výměře   255 m2, trvalý travní porost,                          ano    

pozemek p.č. 344/2   o výměře 2473 m2, ostatní plocha,                                  ano     

pozemek p.č. 345      o výměře 1255 m2, trvalý travní porost,                          ne     

pozemek p.č. 361/5   o výměře 1826 m2, trvalý travní porost,                          ano     

pozemek p.č. 361/6   o výměře   481 m2, trvalý travní porost,                          ne    

pozemek p.č. 361/8   o výměře     20 m2, trvalý travní porost,                          ne    

pozemek p.č. 361/9   o výměře     61 m2, trvalý travní porost,                          ne   

pozemek p.č. 368/2   o výměře   126 m2, trvalý travní porost,                          ne   

pozemek p.č. 412      o výměře   345 m2, trvalý travní porost,                          ano    

pozemek p.č. 414/8   o výměře 1971 m2, trvalý travní porost,                          ano               

pozemek p.č. 455      o výměře   486 m2, trvalý travní porost,                           ne     

pozemek p.č. 456/1   o výměře 1754 m2, ostatní plocha,                                   ano    

pozemek p.č. 456/3   o výměře   414 m2, ostatní plocha,                                   ano    

pozemek p.č. 528/2   o výměře   102 m2, trvalý travní porost                            ano

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                                          starosta

 

                                                                     

  Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.07.2009                            Sejmuto dne: