Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

  

Záměr prodeje nemovitosti

 

Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 24.6.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

       Prodej  pozemku

 

 

k.ú. Bonětice                                                                                        Pronajato

pozemek p.č. 1488/3     o výměře 5742 m2, ostatní plocha,                     ano

pozemek p.č. 1488/4     o výměře     76 m2, ostatní plocha,                     ano

pozemek p.č. 1535/2     o výměře 2161 m2, orná půda                             ne      

 

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                                          starosta

 

                                                                  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.07.2009                            Sejmuto dne: