Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

   Záměr prodeje nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.4.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

        Prodej  pozemku

 

k.ú. Bonětičky                                                                                     Pronajato

pozemek p.č. 477/3      o výměře   2415 m2, zahrada                                 ne

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.07.2009                            Sejmuto dne: